Trifamilaiset esittäytyy osa 3

Riikka Grå

Kuka on Riikka?

Riikka Grå on yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosiaalipsykologi, joka päätyökseen johtaa palliatiivista erityisyksikköä ja sen ohella toimii omassa yrityksessään kehittämistyön ja ihmisten elämänlaadun parantamisen äärellä. Trifamissa Riikka on mukana pienellä omistusosuudella ja suurella sydämellä asiakirjahallintoon ja viestintään liittyvän asiantuntijuuden tehtävissä.

Riikan mielenmaisemaa kuvaa parhaiten loputon kiinnostus ihmisyyteen, inhimillisyyteen, ihmisen ja yhteiskunnan hämmästyttävään toipumiskykyyn ja usko siihen, että tulevaisuutta pitää luoda tietoisesti. Tällainen ajattelu toimii motivaationa kaikkeen tekemiseen: pitää uskaltaa tehdä asioita, joihin uskoo ja pitää haluta muutosta parempaan. Riikka haluaakin jättää jäljen ja tehdä asioita, joista tietää olevansa myöhemmin kiitollinen. Hän haluaa luoda kestävää huomista kaikille maailman lapsille, jotka tulevaisuudessa asuvat tällä planeetalla ja kasvattavat omia lapsiaan.

Kuva: UHMA / Jussi Paakkinen

 “Päätyöni kautta tiedän, että elämässä tulee eteen vaihe, jossa tulee katsoneeksi taaksepäin ja miettineeksi sitä, paljonko uskalsi yrittää, tekikö asioita myös suuremman hyvän puolesta ja mistä tulee muistetuksi.” 

Rakentaminen on perinteikäs ala, jota ihmiset eivät sinänsä aina tule miettineeksi. Sillä on kuitenkin valtavasti merkitystä, kuinka ja mistä materiaaleista rakennetaan, millaisiin tarpeisiin rakennetaan ja miten ihmiset näkevät mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin valitsemalla parempia tapoja rakentaa ja asua. Riikka lähti Trifamilaisten matkaan, koska haluaa olla osa ratkaisua, jossa maailmassa on toivoa ja rakentaminen tehdään maapallon kantokykyä kunnioittaen. Myös apu katastrofialueille on syvästi ihmisyyttä koskettava osa-alue, jossa Trifami 3D tulee olemaan todella isossa roolissa. 

Trifami 3D on yritys, jolla on näkemystä ja sydäntä yhtä aikaa. Riikan mielestä juuri sitä maailma kaipaa. Lisäksi kaikki tarvitsevat hyvän, turvallisen kodin, nyt ja tulevaisuudessa: sekä siellä missä asiat ovat hyvin että siellä, missä koti on menetetty. Kaikkia ihmisiä yhdistää koti ja tämä planeetta, ja sitä kautta myös Trifami 3D:n ekosysteemi.

Sami Niku-Paavo

Kuka on Sami?

Trifami 3D:n matkalle omaa ammattitaitoaan mukaan tuonut rakennusinsinööri (YAMK) ja yrittäjä. Työtausta on laaja: Sami Niku-Paavo on 17:n vuoden aikana tehnyt laaja-alaisesti tuotannon suunnittelua, työmaiden johtamista ja toiminut hankintapäällikkönä sekä työpäällikkönä eri instituutioissa ja yrityksissä. Tällä hetkellä Samin päätyö on lehtorin virka Hämeen ammattikorkeakoulussa, insinöörien ja rakennusmestareiden parissa. Tämän lisäksi hän on yrittäjä omassa konsulttiyhtiössään.

Trifamin pilottialueella keskimmäisenä Sami Niku-Paavo.

Samin vahvuudet pääsevät esille silloin, kun hän saa suunnitella ja johtaa rakennushankkeita ja projekteja. Hän on työntekijänä tunnollinen ja ahkera, loistavalla organisointikyvyllä ja ihmisläheisillä johtamisen taidoilla varustettu: “vahvuuksiani työelämässä ovat hankinnat ja työnsuunnittelu, sekä oman esimerkin kautta johtaminen”. Monipuoliselle sekä aikaa vievälle työelämälle vastapainoa tuo perhe. Lisäksi voimavaroja kasvatetaan partiossa sekä luonnossa – aina kun aikaa riittää.

Trifamissa Sami toimii ELY-hankkeen valvojana ja projektipäällikkönä. Lisäksi hän ohjaa opinnäytetyötä, jota parhaillaan toteutetaan Trifami 3D Oy:n uusiobetonihankkeeseen liittyen. Trifamissa Samia kiehtoo ajatus saada olla mukana ympäristön muutoksessa, joka voi konkreettisesti vaikuttaa myös ihmisten hyvinvointiin.

“Minulla on halu kehittää ja antaa omaa osaamistani ympäristömme hyväksi – tähän Trifami antaa mahdollisuuden. Uskon Trifamin ideaan ja arvoihin toteuttaa hyvästä ideasta onnistunut kokonaisuus.” 

Samin mielestä Suomesta löytyy tarvittavat resurssit koulutuksen ja osaamisen kautta Trifamin kaltaisten kehitysideoiden ja hankkeiden toteuttamiseen.