Menetelmämme


Murskatun betonin käyttö uusiobetoniksi – Menetelmäpatentti tuo suojaa Trifamin ydinliiketoimintaan.

Trifami3D Oy syntyi, kun pähkäilimme, miten purkubetoni voitaisiin saada tehokkaammin hyötykäyttöön. Samaan aikaan kun maailma on täynnä käyttämättömäksi jääneitä betonirakennelmia, on myös tarve uuden rakentamiselle. Ajattelimme, että jos löytäisimme keinon jalostaa purkubetonista uusiobetonia, voisimme paitsi ratkaista betonin kierrätysongelmaa, myös tarjota uuden rakentamiseen ympäristöystävällisempää materiaalia. Iloksemme onnistuimme kehittämään ratkaisun: nyt meillä on uniikki keino, jolla kierrätysbetonista, tarkemmin sanottuna purkubetonimurskeesta, voidaan tehdä uudenlaista uusiobetonimassaa. Olemme hakeneet suojausta uniikille menetelmällemme, joka mahdollistaa purkubetonin hyödyntämisen uusiobetonina. Menetelmäpatenttimme koskee sekä uusiobetonin reseptiikkaa että tarkoin määriteltyä menetelmää uusiomassan valmistamiseksi ja tuotteistamiseksi.

Prosessi

Betonijätettä syntyy maailmassa valtavasti. Yhä useampi betoninen toimitalo, asuinrakennus tai muu betonirakenne niin Suomessa kuin maailmalla päädytään korjaamisen sijasta purkamaan. Tämän lisäksi betoniteollisuudessa syntyy huomattava määrä sivuvirtamateriaaleja, kuten ylijäämäbetonia, elementtiä ja vastaavia rakenteita. Ennen Trifamin kehittämää ratkaisua ei näitä materiaaleja ole pystytty täysin hyödyntämään, mikä on turhanpäiväisesti lisännyt materiaalien kulutusta ja ympäristön kuormitusta. Ratkaisumme mahdollistaa sen, että uusiobetonia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi talojen ja hallien kaltaisten kiinteistöjen rakenteissa, maanrakennuksessa ja ympäristörakennuksessa.

”Menetelmällämme valmistettu kierrätysbetoni vähentää betonijätettä ja pienentää merkittävästi betonirakentamisen hiili- ja ympäristöjalanjälkeä. Lisäksi ensimmäiset tutkimustulokset maailmalta viittaavat siihen suuntaan, että betonin hiilensidonta kasvaa prosessissa, jolloin oikeanlaisella käsittelyllä uusiobetonista voi tulla myös hiilinielu.”

Purkubetonimursketta ei käytetä tällä hetkellä betonin valmistuksessa Suomessa lainkaan, vaan se menee lähes täysin maanrakennushyötykäyttöön. Purkuyritykset pyrkivät toimittamaan betonimurskeen suoraan purkutyömaalta hyötykäyttökohteeseen, joka on tällä hetkellä taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevintä. Tämä ei kuitenkaan ole pitkässä juoksussa kestävin tai kannattavin tapa toimia ja ratkaisumme tarjoaakin keinon hyödyntää purkubetonia monipuolisemmilla tavoilla.

Betonimurskeen käyttöä säädellään tarkasti ja kiviaineksen CE-merkintävaatimus määrittää mm. epäpuhtauksien sallitun määrän eri käyttötarkoituksiin. Uusiobetonin valmistukseen käytettävälle betonimurskeelle on huomattavan paljon tiukemmat laatuvaatimukset, kuin maanrakentamisessa käytettävälle betonimurskeelle. Tämän vuoksi purkubetonin hyödyntäminen ei toistaiseksi ole ollut taloudellisesti kovin kannattavaa toimintaa. Kehittämämme menetelmä vastaa tähän haasteeseen.

Innovaatiomme ansiosta purkubetonia voidaan käyttää uusiobetonin raaka-aineena luonnonvaroja ja kustannuksia säästäen. Menetelmä on kohtalaisen yksinkertainen ja käyttökelpoinen erilaisissa olosuhteissa joustavan reseptiikan ja prosessin ohjattavuuden ansiosta. Menetelmämme osana olemme määrittäneet tietyt purkutekniikkaan ja lajitteluun liittyvät standardit, jotka varmistavat, että menetelmällämme voidaan valmistaa korkealaatuista uusiobetonia kustannustehokkaasti. Menetelmällämme valmistettu uusiobetoni soveltuu laajamittaiseen betonituotteiden hyötykäyttöön.

eConcrete & Circule Ecotrain

Suojaus on toteutettu kahden tuotemerkin kautta: eConcrete ja CirculeEcotrain ovat Trifami3D Oy:n rekisteröidyt tuotemerkit uusiobetonituotteille ja sen tuottamiselle kehitetylle menetelmäprosessille. Tuotemerkit ovat suojattuja.