Kestävää liiketoimintaa

Toiminta-ajatus


Haluamme kehittää rakennusteollisuutta ekologisesti ja innovatiivisesti luomalla ekosysteemin, joka hyödyntää olemassa olevan purkumateriaalin mahdollisimman tehokkaasti ja valmistaa rakennuksia uusien teknologioiden avulla yhdessä kumppaniverkoston kanssa.

Arvot

 • Ekologisuus – maapallon kuormituksen vähentäminen on toimintamme kulmakiviä
 • Yhteisöllisyys – toimintamme perustuu erilaisten osaamisalojen ja ideoiden yhdistämiseen
 • Vastuullisuus – meillä on omatunto ja kannamme vastuuta sekä ympäristöstä että ihmisistä 
 • Myönteisyys – suhtaudumme haasteisiin rakentavasti ja pyrimme löytämään ratkaisuja synkistelyn sijaan
 • Kehitys – uudet ideat, teknologiat ja prosessit mahdollistavat toimintamme, jonka kautta edistämme paremman huomisen rakentumista
 • Tasa-arvo – pyrimme ratkaisemaan haasteita globaalilla tasolla koko ihmiskunnan hyväksi
 • Ihmisyys – käytämme ihmisten luomaa teknologiaa ja ideoita ihmisiä varten.

Visio 2025

Trifami 3D Oy on rakennusalan uudistaja – kiertotalouden osaaja, edistäjä ja toteuttaja, rakennusjätteen uusiokäytön hyödyntämisen edelläkävijä, hiilineutraaliuden edistäjä ja humanitaarinen toimija.

 • Talous
 • Liikevaihtomme on yli 3 ME
 • Asiakkaat ja markkinat
 • Toimimme Suomessa ja muualla Euroopassa
 • Palvelujamme käyttävät yksityiset henkilöt sekä julkiset ja kolmannen sektorin toimijat
 • Tuotteet ja palvelut
 • Purkumateriaalien hyödyntäminen
 • Uusiobetoniresepti
 • Mobiili konttiratkaisu
 • 3D-teknologian käyttäminen uudisrakentamisessa
 • Ekosysteemin koordinointi
 • Resurssit
 • Työllistämme suoraan 10 henkilöä
 • Verkostossamme toimii useita palveluntuottajia
 • Olemme merkittävä yhteistyökumppani

Työmaaprosessi

Purkujätteen lajittelu

Betoni ja puu

Murskaus
Käsittely

Kierrätysbetoni osaksi rakennusmateriaalia ja puusta biohiiltä infranrakennukseen

3D-prosessi
Uudisrakentaminen

Mitkä materiaalit soveltuvat uudelleenkäyttöön? 

Betoni

Uudelleenkäytetyllä betonimateriaalilla on valtavat mahdollisuudet vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä, mutta sitä ei osata vielä hyödyntää tarpeeksi tehokkaasti.

Tiili

Voidaan hyödyntää samalla tavalla kuin betonia, mutta tiili ei saavuta enää aiempia ominaisuuksiaan uudelleenkäytettynä.

Puu

Voidaan hyödyntää paitsi 3D-tulostuksessa, myös maanrakennuksessa ja lämmöntuotannossa.

Lasi

Soveltuu eristeeksi talonrakentamiseen ja maanrakennukseen.