Trifami 3D:n ekosysteemi

Trifami 3D:n toiminnan taustalla vaikuttavaa ajatusta on vaikea saada mahtumaan yhteen lokeroon tai muottiin ja toisaalta emme edes halua tehdä niin. Haaste, jota olemme ratkaisemassa on niin suuri, että se edellyttää laaja-alaista yhteistyötä ja kumppanuutta. Niinpä olemme halunneet kuvata ratkaisuamme ekosysteeminä – osiensa summaa suurempana kokonaisuutena. Trifami 3D perustettiin toteuttamaan ekologista rakentamisen konseptia, jonka keskiössä vaikuttaa ydinteknologian ympärille rakentuva palvelukokonaisuus. Kärkihankkeena on purkubetonin muuttaminen hyötykäyttömateriaaliksi ja sen hyödyntäminen uudisrakentamisessa uusien teknologioiden avulla. Tulevaisuudessa ekosysteemi tulee kuitenkin skaalautumaan myös moniin muihin materiaaleihin ja tarpeisiin. 

Ekosysteemi

kuvaa palvelukokonaisuuden eri vaiheet ja kumppaniverkoston, sekä niiden muodostaman yhteisen arvoketjun. Ekosysteemi muodostuu seuraavista pääkomponenteista:

Kuva: Pixabay
  • Purku ja lajittelu: ensimmäisessä vaiheessa olemassa oleva rakennus puretaan ja materiaalit lajitellaan ja kierrätetään. Kiviaines otetaan talteen.
  • Murskaus ja seulonta: toisessa vaiheessa purkumateriaali käsitellään. Purettu betoniaines murskataan ja seulotaan, mikä on ensimmäinen askel kohti uusioraaka-aineeksi muodostumista.
  • Materiaaliprosessi: kolmas vaihe kätkee sisäänsä ydinteknologian eli purkubetonin jalostamisen uusioraaka-aineeksi. Materiaaliprosessin ytimessä on betoniresepti eli uusiobetonimassa, joka täyttää asuinrakentamisen laatuvaatimukset ja jota voidaan 3D-tulostaa. Materiaaliprosessi toteutaan mobiilisti liikuteltavassa kontissa.
  • 3D-prosessi: neljännessä vaiheessa uusiobetonimassasta tulostetaan suuria kappaleita 3D-teknologiaa hyödyntäen paikan päällä.
  • Uudisrakentaminen: viimeisessä vaiheessa valmistuu lopputuote eli uusi rakennus. Tämä toteutetaan moduulirakentamisena, jolloin lopputuote voi koostua sekä perinteisesti että uusilla teknologioilla toteutetuista osista.

Trifami 3D koordinoi ekosysteemiä ja lisäksi toteuttaa materiaaliprosessin eli uusiobetonin tuotannon betonireseptin ja mobiilin betoniaseman avulla. Muut komponentit sekä niiden väliset suhteet ovat kumppaneidemme, oman alansa asiantuntijoiden ja osaajien vastuulla ja joukkomme täydentyy jatkuvasti. Yhdessä muodostamme arvoketjun, joka jakaa samanlaiset tavoitteet ja joka tekee töitä yhteisen tulevaisuuden eteen.