EU:n Green Dealin vahva tuki rakentamisen kiertotaloudelle

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, tuttavallisemmin Green Deal, ohjaa koko EU:ta kohti kestävää taloutta. Green Dealin keskeinen tavoite on erottaa talouskasvu resurssien käytöstä ja pysäyttää kasvihuonekaasujen nettopäästöt vuoteen 2050 mennessä. Green Deal on kokonaisvaltainen energiatuotannon, rakentamisen, teollisuuden, liikenteen ja ruoantuotannon kattava strategia, joka tulee lähivuosina vaikuttamaan Euroopan koko talouden suuntaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa yritysten näkökulmasta? 

Kokonaisuutena Green Deal tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia vihreille innovaatioille, kuten Trifami 3D Oy:lle. Green Dealin keskeinen tarkoitus on tehdä poliittisesta sitoumuksesta oikeudellinen velvollisuus ja investointien kannustin. Tämä muokkaa vahvasti yritysten toimintaympäristöä. On huomattavasti kannattavampaa toimia jo etukäteen vastuullisesti, kuin sopeutua jälkikäteen muuttuneeseen tilanteeseen. Tosin, Green Dealin toiminta-ajatuksessa on keskeistä, ettei yhtäkään aluetta tai ihmistä jätetä muutosprosessin ulkopuolelle. Tämä sopii Trifami 3D Oy:n ajatusmaailmaan erinomaisesti, sillä tärkeä osa Trifami 3D Oy:n potentiaalia on purkaa asuntoloukkuja ja vastata kaupungistumisen haasteisiin. 

Siirtyminen kiertotalouteen on jo käynnissä EU:ssa, ja nyt tavoite on siirtyä lopullisesti puhtaaseen kiertotalouteen. 11. maaliskuuta 2020 Euroopan komissio jätti ehdotuksen kiertotalouden toimintasuunnitelmasta, joka sai pandemian akuutin vaiheen vuoksi vähemmän huomiota kuin olisi ansainnut. Toimintasuunnitelma tavoittelee EU:n kulutusjalanjäljen pienentämistä ja pyrkii kaksinkertaistamaan kiertomateriaalien käytön EU:ssa tulevalla vuosikymmenellä samanaikaisesti talouskasvua vauhdittaen. Siirtymää kiertotalouteen tuetaan monista EU:n rahoituslähteistä kuten koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Rakennusalan kiertotaloutta tehostavat suunnitelmat saavat vielä jatkoa, sillä komissio on ilmoittanut lisäksi käynnistävänsä kestävää rakennettua ympäristöä koskevan strategiansa vuoden 2020 aikana. 

Green Dealin tulisi olla entistäkin isommassa roolissa talouden elvyttämisessä pandemian jälkeen. Euroopan vihreästä elvyttämisestä puhutaan jo: hyvänä esimerkkinä voidaan pitää 9. huhtikuuta 13 Euroopan jäsenmaan, Suomi mukaan lukien, allekirjoittamaa vetoomusta Euroopan komissiolle, joka vaati elvytystoimien ottavan huomioon ilmasto- ja biodiversiteettikysymykset. Pandemia ei ole poistanut kestävyyskysymyksiä. Euroopan tien on edelleen kuljettava kohti hiilineutraaliutta ja yritysten on oltava tämän muutoksen keskiössä. 

Kirjoittaja on 23-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti, joka suhtautuu Euroopan unioniin myönteisesti ja uskoo näkevänsä vihreän talousmuutoksen oman elinikänsä aikana. 

Lue aiheesta lisää: 

European Green Deal must be central to a resilient recovery after Covid-19

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_20_419

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_19_6725

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf