Yhteisöllisyyttä ja ekologisuutta

Katsaus kevään 2020 purkutyömaahan

Hämeenlinnan Aulangontie 7 tontilla sijaitsi vielä alkukeväästä 2020 hirsirunkoinen 250–300 neliön entisajan rivitalo, joka oli aikoinaan siirretty paikalle toisaalta. Vanhan talon pohjana oli betonisokkeli ja muuten se oli rakennettu sekä hirrestä että puusta. Talo sai huonon kuntonsa vuoksi purkutuomion: nyt tontti on myllerretty vanhasta ja uutta on tulossa tilalle kovaa vauhtia. Vanhan talon materiaalit on saatu kierrätettyä täysin ja suurimmilta osin otettua hyötykäyttöön.

Aulangontien purkutyömaa (Sollon Kodit ja Kiinteistöt Oy)

Millaisesta projektista siis onkaan kyse ja miten se liittyy Trifamiin?

Rakennuksen purkujätteestä tehtiin heti projektin alkuvaiheessa haitta-ainekartoitus, jonka tulosten mukaisesti huonot materiaalit vietiin Karanojan kaatopaikalle ja hyväkuntoiset materiaalit otettiin uusiokäyttöön. Tiilet ja betoni hyödynnettiin maanparannusaineeksi, kun taas yhteensä 1,5 kilometriä vanhassa rakennuksessa ollutta hirttä saivat uuden elämän Hämeen Linnassa sen kunnostamisen yhteydessä. Loput materiaalista käytettiin energiajätteeksi. Alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä ylijääneestä puusta biohiiltä – hanke tämän mahdollisuuden toteutukseen ei kuitenkaan kerennyt valmistumaan vielä tämän projektin hyödynnettäväksi.

As. Oy Cotlundinmäen hahmotelma kuvassa uudistalojen materiaalina tiiltä ja betonia. Hirsi on myös yksi mahdollinen vaihtoehto.

Tällä hetkellä Aulangontielle rakentuu 500 neliön uusi, monimallinen kerrostalo. Päätöksiä rakennuksen materiaaleista ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta tarkoituksena on käyttää betonia, puuta/hirttä ja metallia. Materiaalien ekologisuus ja kestävyys on projektin tärkeimpiä tekijöitä: puu sitoo itseensä hiiltä, metalli puolestaan kerryttää aurinkoenergiaa hyötykäyttöön. Parasta mahdollista materiaalia juuri tähän kohteeseen siis vielä harkitaan. Asumisen pääteemaksi tulee ekologisuuden lisäksi myös yhteisöasuminen: asukkaille rakennetaan monipuolisesti yhteisiä alueita ja piha-alueelle tehdään muun muassa sähköautojen latauspaikkoja. 

Kokonaisuutena tämä projekti on hyvä esimerkki sellaista taloprojektista, joka kestää tulevaisuutta materiaalin uusiokäytön anKokonaisuutena tämä projekti on hyvä esimerkki sellaista taloprojektista, joka kestää tulevaisuutta materiaalin uusiokäytön ansiosta. Vanhojen talojen purkaminen ja uudelleentulostaminen täysin samoista raaka-aineista ja samalla paikalla on kestävämpää rakentamista parhaimmillaan. Jätettä ja hävikkiä syntyy itsessään vähemmän, kun sitä voidaan hyödyntää täysin uudelleen. Ekologista purkujätteen uusiokäytössä on myös jätteenkuljetuksen kulujen huomattava väheneminen. Tämänkaltainen prosessi on tulevaisuudessa Trifami 3D Oy:n tavoitteellista toimintaa, rakentamisen uutta ekosysteemiä käytännössä. Hankkeesta on suunniteltu pilottia vielä tämän vuoden puolelle, joten vaikka tässä projektissa uuden talon 3D-tulostaminen vanhan talon purkujätteestä ei ollut vielä mahdollista – pian se onneksi on.