Mitä meille kuuluu? Osa II

Trifamin kuulumiset: toukokuu 2021

Viestintätiimistä oli jälleen aika ottaa yhteyttä Trifami 3D:n toimitusjohtajaan ja käydä läpi kuluneen puolen vuoden kuulumiset – viimeksi tapasimme näissä merkeissä lokakuussa 2020. Syksyllä Trifamin toiminta painottui tuotekehitykseen, mihin liittyen marraskuussa pidettiin pilottihankkeen tiedotustilaisuus Hämeenlinnassa Karanojalla. ELY-hankkeen mahdollistaman pilotin tarkoituksena oli testata kierrätetystä betonista valmistettua uusiobetonia eli uusiobetonireseptimme toimivuutta ja lopputuloksena valettiinkin muotteihin suuria betonikirjaimia. Lopputulos oli kaikin puolin onnistunut. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kehitetty resepti todettiin siis toimivaksi, mikä oli iso askel eteenpäin matkallamme. 

Seuraavassa vaiheessa työmme jatkui sen parissa, minkälaisia tuotteita voimme tällä reseptillä valmistaa ja kenen kanssa eli uusien yhteistyökumppaneiden kartoitustyö jatkui. Kiinnostus tuotteeseemme eli ECOTRAIN -uusiobetonireseptiin on kasvusuhdanteessa ja Suomessa valliteseva niin sanottu “asiailmasto”, eli lisääntyvä kiinnostus kiertotaloutta kohtaan ylipäätään, tukee Trifamin tavoitteita hyvin. Pilotointi jatkuu koko ajan ja esimerkiksi uusia testausalueita ja -ympäristöjä etsitään jatkuvasti. ECOTRAIN -palvelukonsepti kokonaisuudessaan on myös mennyt eteenpäin; olemme luoneet loistavia yritysyhteistyökuvioita, mikä mahdollistaa toimintamme jatkuvuuden. Näiden yhteistyökuvioiden lisääminen ja jalostaminen on tehtävälistallamme myös lähitulevaisuudessa, sillä mitä isompaa luomme, sitä enemmän osaajia tarvitsemme. Mitä ECOTRAIN –konseptin kanssa sitten tehdään seuraavaksi? Palveluideaa viedään edelleen eteenpäin ja kehitetään. Uusiobetonia testataan jatkuvasti Suomessa, mutta samalla teemme työtä kansainvälisten markkinoiden kartoittamisen eteen. Olemme jo luoneet kontakteja ja hyviä kanavia tulevaisuutta varten.

Joulukuussa annoimme lausunnon End of waste (EoW) –lakimuutokseen, jonka myötä tuotteen, esimerkiksi käytetyn rakennusmateriaalin jätteeksi luokittelu voi päättyä kokonaan. Tämä on välttämätöntä, jotta kierrätysmateriaalia voidaan käyttää lain silmissä tuotteena uusien tuotteiden valmistuksessa. Haluamme painottaa erityisesti purkumateriaalista tehtävää uusiomateriaalia sekä sen käyttämisen välttämättömyyttä. Pyrimme olemaan omalta osaltamme mukana työhömme liittyvässä päätöksenteossa myös jatkossa. 

Keväällä Trifamissa on ollut työn alla laajamittainen organisaatiomuutos ja sen ympärillä yrityksemme hallinnollinen puoli on uudistunut. Alkuvuodesta päivitettiin suuremman mittakaavan liiketoimintasuunnitelma, jonka myötä organisaation vastuualueet jaettiin ryhmiin: hallintoon, markkinointiin, tuotantoon, myyntiin ja viestintään. Vastuun jakaminen helpottaa kaikkea työtä etenkin resurssien, osaamisen ja vastuunjaon optimoinnin näkökulmista. Kokonaisresursseja lisättiin tietoisesti ja suunnitelmamme niiden hyödyntämisestä on toteutunut hyvin. Organisaatiomuutoksen yhteydessä muokattiin myös yrityksen tietosuojaa, lisättiin johtoryhmätyöskentelyä, palkattiin uusia tekijöitä ja yrityksiä yhteistyöhön sekä mahdollistettiin osakkeiden ostaminen; tällä hetkellä haussa ovat erityisesti pääomasijoittajat ja sitä myötä toiminnan rahoituksen turvaaminen. Nyt katse on vahvasti yhteistyössä ja sen merkityksessä; teemme jatkuvasti töitä uusia yhteistyöyrityksiä sekä asiantuntijoita kartoittaen. Tähän asti toimintaamme on rikastuttanut nimenomaan se suuri asiantuntijoiden joukko, jonka kanssa työskentelemme. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii toukokuussa Hämeenlinnassa järjestettävä Open Bioeconomy Week –tapahtuma, jonka yhtenä tapahtumaisäntänä Trifami 3D Oy ylpeänä toimii. Tiekartta Kiertotalouteen -päivä kokoaa yhteen pienet yrittäjät sekä suuret toimijat, jotka kaikki tekevät työtä kiertotalouden parissa monipuolisesti eri aloilla. Lisää infoa tapahtumasta löydät Trifamin sosiaalisen median kanavista (Facebook, Instagram, LinkedIn) ja tapahtuman omilta sivuilta osoitteesta https://openbioeconomyweek.org .