Euroopan kestävän kehityksen raportti 2020

Kuva: Pixabay

Joulukuussa 2020 julkaistiin Euroopan toinen kestävän kehityksen raportti, joka seuraa Euroopan edistymistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saralla. Raportti on koostettu yhteensä 113 indikaattorista, joiden pohjalta valtiot on pisteytetty. Vertailussa on 27 EU:n jäsenvaltiota sekä Iso-Britannia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Suomi johtaa kestävän kehityksen indeksiä, heti perässään Ruotsi ja Tanska. Raportista selviää, että Suomessa on lisäksi onnistuttu lieventämään pandemian vaikutuksia terveyden ja talouden saralla.

Koronaviruspandemialla on ollut negatiivisia vaikutuksia kestävän kehitykseen niin Euroopassa kuin muuallakin. Raportista selviää, että jo ennen pandemian alkua yksikään Euroopan valtioista ei ollut saavuttamassa kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Euroopan valtiot selviytyvät parhaiten sosioekonomisissa tavoitteissa ja suoriutuivat heikommin tavoitteissa, jotka koskevat vastuullista kuluttamista, biodiversiteettiä sekä ilmastonmuutosta. 

Raportti peräänkuuluttaa kestävän kehityksen tavoitteiden tärkeyttä pandemiasta toipumisessa. Tämä vaatii kokonaisvaltaista ja integroitua lähestymistapaa kestävään kehitykseen. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Green Deal, on edelleen ensisijainen tapa saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Kirjoitimme Green Dealista rakentamisen näkökulmasta aikaisemmin täällä. Ohjelma antaa vahvan tuen kiertotalouden edistämiselle. 

Euroopalla ja Suomella on vielä paljon tehtävää kestävän kehityksen saralla. On ensisijaisen tärkeää, ettei kestävän kehityksen tavoitteet jää pandemian jalkoihin, vaan niitä edistetään jatkossa aikaisempaakin tehokkaammin ja intohimoisemmin.

Lue koko raportti täältä:

https://www.sdgindex.org/reports/europe-sustainable-development-report-2020/