Vaikuttavat start upit pelastavat maailman

Jos jokin on varmaa, niin muutos. Maailma muuttuu vääjäämättä ja vanhat toimintatavat menettävät jalansijaansa. Nykymaailmassa muutoksen takana ovat yhä useammin uutterat ja kekseliäät start up -yrittäjät.

Maailma muuttuu, kun joku keksii jotain uutta, jolla saattaa parhaimmillaan olla disruptiivinen vaikutus koko toimialaan tai ehkä jopa koko yhteiskuntaan. Näin käy, kun joku kekseliäs tyyppi havaitsee yhteiskunnassa puutteen tai hoksaa aiempaa fiksumman tavan tehdä jotakin. Pyörä tai älypuhelin ovat oivia esimerkkejä innovaatioista, jotka muuttivat koko yhteiskuntaa ja tapaa toimia. Niiden päälle on rakentunut joukko uusia innovaatioita, jotka taas osaltaan vievät kehitystä eteenpäin.

Kaikki innovaatiot eivät kuitenkaan ole hyvästä, vaan ne voivat viedä kehitystä myös väärään suuntaan. Maailma voisi voida kokonaisuutena paremmin, jos emme olisi esimerkiksi ikinä keksineet alkaa käyttää fossiilisia polttoaineita tai valmistaa kertakäyttökrääsää muovista. Jossittelu on kuitenkin turhaa ja eniten väliä on sillä, mitä teemme nyt ja keksimme seuraavaksi ja mihin suuntaan se maailmaa sysää.

Olemme jo tovin olleet tilanteessa, jossa maailman on pikaisesti ja pysyvästi muututtava, jotta ihmiskunta voi jatkaa porskuttamistaan. Nykymenolla planetaariset rajat tulevat vastaan ja tuhoamme oman sivilisaatiomme lisäksi järkyttävän määrän maa- ja vesiekosysteemejä. Innovaatioita ja uusia toimintatapoja tarvitaan kipeämmin kuin koskaan.

Parhaat ja usein menestyksekkäimmät ideat ratkaisevat jonkin olemassa olevan ongelman tai luovat paremman tavan tehdä jotakin vanhaa. Ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ongelmia, joiden ratkaisemisessa riittää työnsarkaa start up -yrittäjille. Kehitetyt ratkaisut ovat parhaimmillaan sellaisia, jotka sysäävät maailman ja sen kestämättömät tuotanto- ja kulutustavat uusille, kestävämmille urille.

Maailmassa on jatkuvasti enemmän yrityksiä, jotka pyrkivät saamaan toimintansa kautta aikaan aitoa muutosta ja vaikuttamaan positiivisesti ympäröivään maailmaan. Liiketoiminnalla voidaan hakea samanaikaisesti sekä tuottoa että vaikuttavuutta. Sijoittajat ovat jo havahtuneet siihen, että ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon torjuntaan kannattaa sijoittaa. Kyseessä ovat tulevaisuuden alat. Vanhentuneilta, kestämättömiltä toimintatavoilta putoaa kestävyysmurroksen myötä pohja: poliittisten päättäjien ja yleisen hyväksynnän tuoma tuki katoaa, kun ihmiskunta jälleen kerran toteaa, että viisaampi ja hyödyllisempi tapa tehdä asioita on löytynyt. Keisarilla ei ollutkaan vaatteita.

Käynnissä on – ainakin toivottavasti – kestävyysdisruptio. Kun koko maailma kulkee kestävyystavoitteiden viitoittamaan suuntaan, tuotanto- ja kulutustapoja kestävämpään suuntaan vievät innovaatiot ja toimintatavat tulevat jyräämään vanhat tavat. Yritysten ei kannata jäädä jälkeen, sillä se tietäisi niille tulevaisuudessa massiivisia tappioita. Liiketoiminnan ja toimintatapojen on muututtava. Tämä on tunnistettu myös isoissa yrityksissä ja toimitusjohtaja toisensa jälkeen linjaa liiketoiminnan uusista tuulista.

Maailma ei muutu itsestään. Usein positiivisen muutoksen moottoreina toimivat yksittäiset ihmiset, joilla on suuria unelmia ja rohkeita ideoita. Osaa motivoi tuotto, osaa tarkoitus, osaa molemmat. Nämä ihmiset keksivät uusia ideoita, perustavat yrityksiä ja ponnistelevat eteenpäin. Kun idea on hyvä ja palaset loksahtelevat paikoilleen, syntyy maailmaa muuttavaa, vaikuttavaa liiketoimintaa. Start up voi jatkaa porskuttamistaan yksin tai myydä ratkaisunsa isommalle yritykselle.

Yhtä kaikki on syntynyt jotain vaikuttavaa. Jotain sellaista, joka sysää vanhentuneita tuotanto- ja kulutustapojamme uusille urille ja vie muutosta eteenpäin rakentaen perustaa jälleen uusille ideoille ja start upeille. Maailma tarvitsee uusia ideoita ja rohkeita ja ahkeria ihmisiä, jotka uskaltavat unelmoida.