Trifami goes Tempo

Business Finlandin luotsaama Tempo-rahoitushanke on luotu yritysten kansainvälisen kasvun tukipilariksi. Tempo-projektin keskeinen tavoite on pyrkiä kasvattamaan yritysten omaa vientiliiketoimintaa innovatiivisten keinojen avulla. Yritys tarvitsee Tempo-rahoitusta hakiessaan siis sekä loistavan innovaation että mittavat kansainväliset tavoitteet. Edellä mainittujen rahoitusehtojen lisäksi yrityksellä tulee olla hankkeen alkaessa käytössään 30 000 euron pääoma ja sitoutunut sekä osaava tiimi ainakin kahden henkilön työresurssilla. Kokonaisuudessaan Tempo-rahoitus on 50 000 euron arvoinen.

Tempo-rahoituksen avulla yritys voi muun muassa testata omaa konseptiaan, kartoittaa vientimarkkinoiden kysyntää ja eri tavoin parantaa valmiuksiaan kansainvälisessä kasvussa. Rahoitusta voidaan käyttää myös henkilökunnan palkkakuluihin, jotka aiheutuvat kehittämishankkeeseen käytetystä työajasta. Lisäksi markkinointiin ja tuote- tai palvelukehitykseen voidaan sijoittaa. Kokonaisuutena Tempo-hanke keskittyy siis yritysten kansainvälistymiseen innovatiivisin keinoin. Juuri tämän tapaiseen projektiin haki mukaan myös Trifami 3D Oy. Seuraavaksi kerromme siitä, miten projekti Tempo-rahoituksen taustalla eteni vuosina 2019–2020

Business Finland myönsi Trifami 3D Oy:lle Tempo-rahoituksen helmikuussa 2019. Innovaatio – rakentamisen uusi ekosysteemi – oli tällöin valmis saamaan tuulta alleen. Trifamin liiketoiminta kehittyi raportointikauden aikana muun muassa seuraavilla osa-alueilla: tuotekehitys on mennyt eteenpäin jokaisella mittarilla, palvelukokonaisuus ja sen prosessit ovat kehittyneet ja tarkentuneet, ja tavoitteellinen viestintä sekä markkinointi on käynnistetty. Projektin aikana tehtiin myös useita markkina-, asiakastarve-, sekä kumppanikartoituksia ja hyödynnettiin konsultointia yritysidentiteetin luomisessa. Lisäksi valmisteltiin tuotekehityssuunnitelma, go-to market ja rahoitussuunnitelma.

Projektin tulosten hyödyntämisnäkymät Trifamissa näyttävät erinomaisilta. Markkinat ovat erittäin laajat, ja osin vasta nyt havahtumassa Trifami 3D Oy:n tuomiin mahdollisuuksiin, kuten uusiobetonin hyödyntämiseen sekä perinteisessä että 3D-tulostusrakentamisessa, ja kattavan asiantuntijaverkoston hyödyntämiseen tässä prosessissa. Trifami 3D:llä tulee olemaan käytössään maailman ensimmäinen vapaasti 3D-tulostettava uusiobetonimassa, joka täyttää kaikki talonrakentamisen laatuvaatimukset. Lisäksi yrityksellä tulee olemaan käytössään kokonainen rakentamisen ekosysteemi eli palvelukokonaisuus, jossa purkumateriaalista jalostetaan vaihe vaiheelta uusioraaka-ainetta uudisrakentamiseen. 

Projektilla on ollut ja tulee olemaan välillisiä vaikutuksia myös useissa muissa yrityksissä alasta riippumatta. Ostopalveluiden kautta olemme työllistäneet useita henkilöitä ja yrityksiä, sekä lisänneet näin alan tuntemusta. Projektissa kehitettävällä tuotteella ja palveluketjulla on suora vaikutus alan toimijoiden palvelukehitykseen ja sitä kautta sekä suoraan että välilliseen vientiin. Kansainvälisillä markkinoilla yhteiskunnalliset vaikutukset korostuvat esimerkiksi erilaisten kriisien myötä.

Tempo-hanke on siis ollut merkittävä kumppani Trifamin matkalla kohti 3D-tulostettavia uudiskohteita – rakentamisen uutta ekosysteemiä.