Trifami 3D Oy: humanitaarinen innovaatio – eli mikä?

Kuva: Unsplash

Humanitaarinen apu tarkoittaa toimintaa, joka pelastaa ja suojelee ihmishenkiä. Humanitaarista apua tarvitaan humanitaaristen kriisien, esimerkiksi konfliktien tai luonnonkatastrofien aikana. Tämän päivän maailmassa humanitaarisen avun tarve on suuri ja ilmastonmuutoksen seurauksena se tulee todennäköisesti lisääntymään. On tärkeämpää kuin koskaan pystyä tehokkaaseen ja hyvin suunniteltuun avustustyöhön. Tarvitaan innovaatioita, joiden avulla avustustyötä pystytään tehostamaan. Tällaisia innovaatioita on jo onneksi olemassa ja oletkin eksynyt sellaisen yrityksen blogiin, jolla on suuri potentiaali katastrofiavun menestyksekkääseen vauhdittamiseen.

Humanitaarisen innovaation käsite on melko tuore, sen voidaan nähdä yleistyneen vuonna 2009. OCHA, YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto määrittelee humanitaariset innovaatiot keinoiksi sopeutua ja poistaa ongelmia kehittämällä ja ottamalla käyttöön tuotteita, prosesseja tai laajempia liiketoimintamalleja. Tämän alle lasketaan lähes kaikki erikoisalueet logistiikasta lääketieteeseen ja mediaan, jonka lisäksi nämä voivat sisältää teknologiaa, rajoittumatta vain siihen.

Vuonna 2016 humanitaarisista innovaatioista järjestettiin erillinen istunto Istanbulin humanitaarisessa huippukokouksessa. Tällöin perustettiin globaaleja verkostoja, kuten Global Alliance for Humanitarian Innovation ja Global Humanitarian Lab. Merkittävää oli, että yrityksiä kutsuttiin osallistujaksi siinä missä hallituksia ja järjestöjä. Innovaatiot ovat esillä myös esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa. Useat toimijat tekevät töitä innovaatioiden käyttöönoton eteen. Keskeistä on kerätä yhteen toimijoita akatemiasta, yritysmaailmasta ja humanitaarista työtä tekevien järjestöjen edustajista.

Trifamin 3D Oy:n potentiaali humanitaarisena innovaationa kiteytyy käyttökelvottomien rakennuksien herättämisestä henkiin uudessa muodossa – tuhoutuneiden kotien raaka- aineesta saadaan nopeasti uusia rakennuksia. Tulevaisuudessa tätä teknologiaa pystytään liikuttamaan mobiilisti, joten apu on mahdollista saada nopeasti sinne, missä sitä ikinä tarvitaan.

Kirjoittaja on yritysten yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kiinnostunut valtiotieteen maisteriopiskelija, jonka Trifami 3D Oy:n idea on vienyt mennessään.