Mitä meille kuuluu?

Kuva: Pixabay

Trifamin kuulumiset: lokakuu 2020

”Mistä aloittaisin!” – naurahtaa Trifami 3D:n toimitusjohtaja Reetta, kun viestintätiimistä kysytään mitä kaikkea meillä onkaan nyt agendalla. Tästä voidaan päätellä, että Trifamissa on tapahtunut paljon ja näihin tapahtumiin pääset syventymään seuraavaksi. Kuluvan vuoden aikana monella osa-alueella on menty eteenpäin: keväällä saatiin päätökseen Business Finlandin rahoittama Co-Creation -hanke, jossa jatkettiin rakentamisen ekosysteemin kehittämistä ja koottiin yhteen potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Trifamille perustettiin myös oma viestintätiimi, jonka vastuulla on sisällöntuotanto sekä sosiaalisen median viestintä ja markkinointi. Kesän alussa viimeisteltiin Tempo-rahoitushanke, jonka avulla yritys on pystynyt testaamaan omaa konseptiaan, kartoittamaan vientimarkkinoiden kysyntää ja eri tavoilla parantamaan valmiuksiaan kansainvälisen kasvun suhteen. Loppukesästä Trifami pääsi solmimaan yhteistyösopimuksen merkittävän kansainvälisen toimijan kanssa. Lisäksi tehtiin paljon töitä myös oman pilottihankkeen suunnittelun ja toteutuksen parissa. 

Isossa kuvassa Trifami 3D:n tavoitteena on ollut todentaa, että purkubetonin käyttäminen 3D-tulostettavana uusiorakennusmateriaalina on mahdollista ja näin ollen kehittää koko rakennusalaa uuteen suuntaan. Siksi onkin hienoa kertoa, että Trifamin pilottihanke (EcoRoad pilotti), joka on osa laajempaa ELY-hanketta, on hyvässä vauhdissa. Loppukesästä Trifami 3D allekirjoitti yhteistyösopimuksen paikallisen toimijan kanssa ja alkusyksystä pilottiin soveltuva koealue luotiin Karanojan kaatopaikalle Hämeenlinnaan. Lisäksi huonojen sääolosuhteiden varalle on olemassa hallitila, jossa testausta voidaan jatkaa sisätiloissa. Trifamin yhteistyö jatkuu yhä tiiviisti Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa, jossa uusiobetonia testataan ja tutkitaan laboratorio-olosuhteissa. ELY-hankkeen myötä myös yrityksen brändäämiseen, tuotteen patentoimiseen ja sopimusasioihin liittyvää selvitystyö on käynnissä asiantuntijan toimesta.

Reetta ja Timo kävivät lokakuussa Vierumäellä Weckman Steel Oy:n pääkonttorilla keskustelemassa yhteistyökuvioista: tämänkin yritysyhteistyön keskiössä tulee olemaan ekologisuus ja kiertotalous sekä alan toimintatapojen muuttaminen kestävämpään suuntaan. Kesällä solmittu yhteistyö on siis edennyt todellisen toiminnan ja yhteisten suunnitelmien tasolle. Lisäksi uusia yhteistyökuvioita on avattu ja niistä käydään keskusteluja tällä hetkellä. Co-Creation -hanke puolestaan jatkuu Co-Innovation -hankkeella, joka on tarkoitettu oman tuotekehityksen edistämiseen. “Fokuksessa on työstää omaa osuuttamme eli uusiobetonin jalostusta ja betoniaseman kehittämistä sekä koota kumppaniverkosto, joka kattaa koko prosessin.” Tällä hetkellä Trifami kirjaa myös tuotekehityksen rahoitushakemusta jätettäväksi Business Finlandille.

Moniulotteisen toiminnan Trifami 3D:ssa mahdollistaa lukuisten oman alansa ammattilaisten verkosto ja arvokas työpanos. Toimitusjohtajan, innovaattorin ja viestintätiimin lisäksi Trifamilla on käytössään muun muassa juristi, betonimateriaalien asiantuntija, kansainvälisten markkinoiden asiantuntija, projektinvalvojat ja useat neuvonantajat, jotka tekevät jatkuvasti työtä taustalla. Trifamin matkassa on ollut mukana myös useita korkeakoulujen (TAMK ja HAMK) opinnäytetöiden tekijöitä, ja seuraava tällainen selvitystyö tullaankin tekemään pilottihankkeeseen liittyen. Reetan mukaan kaikki tämä osaaminen on välttämätöntä, jotta konsepti voi jatkuvasti edetä ja kehittyä: “Onneksi meillä on näin monipuolinen ja suuri joukko tekijöitä, joiden avulla voimme saavuttaa tuloksia”.

Projektit, jotka ovat kesällä olleet vielä alkutekijöissään, on siis saatu polkaistua käyntiin. Hyvän start up -yrityksen voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että sillä on monta rautaa tulessa yhtä aikaa. Trifamissa työn alla on juuri tällä hetkellä MVP-tuotteen testaus pilottihankkeen myötä, yrityksen organisoituminen, brändin luominen, tuotekehitys, kansainvälinen selvitystyö, sekä vanhat ja uudet mahtavat yhteistyökuviot. “Erityisesti kansainvälisyyden selvitys on tällä hetkellä suuressa roolissa. On hyvä muistaa, että Suomi on toimintamme laboratorio, kun taas Eurooppa on markkina-alueemme” Reetta kiteyttää.