Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki

Aiemmin tänä vuonna Suomi sai merkittävää huomiota ympäristöalalta kun Lahti valittiin Euroopan Ympäristökaupungiksi 2021 (European Green Capital Award, EGCA) ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Kilpailussa toiseksi tuli Lille ja kolmanneksi Strasbourg. Euroopan komissio jakaa palkinnon vuosittain kaupungille joka on saavuttanut suurimpia edistysaskeleita kestävän kehityksen eteen näyttäen esimerkillistä ympäristötoimintaa. Kilpailun kaupungit arvostellaan 12 eri indikaattorilla, joihin kuuluu ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, kestävä kaupunkiliikenne, kestävä maankäyttö, ilmanlaatu, luonto ja biodiversiteetti, melu, vesi, jäte, hallinto, ekoinnovaatio ja vihreä kasvu, sekä energiatehokkuus. 

Lahti suoriutui erityisen hyvin ilmanlaadun, ekoinnovaation ja vihreän kasvun, jätteen sekä hallinnon kategorioissa. Näiden edistystä on ohjannut kaupungin kunnianhimoiset tavoitteet, kuten tulla kiertotalouskaupungiksi vuoteen 2050 mennessä sekä saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2025 mennessä, joka on kymmenen vuotta aikaisemmin kuin Suomen laajuinen tavoite tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Merkittäviä edistysaskeleita kiertotalouden suhteen on jo saavutettu, ja jo nyt 99% kotitalouksien jätteistä hyödynnetään, joista kaksi kolmasosaa käytetään energiantuotannossa ja lopusta tehdään uusiomateriaaleja. Kaupungilla on myös tehokkaita toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, sillä kivihiilen käytöstä luovuttiin jo keväällä 2019 uuden biolämpölaitoksen valmistuessa, vaihtaen lämmityksen lähteet kierrätyspolttoaineeseen ja sertifioituun paikalliseen puuhun. Tämä laski kaupungin energiantuotannon vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnilla. Lahti on myös perustanut hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen yhdessä kaupungin rakennuttajien kanssa edesauttamaan rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä ja tukemaan rakennusalan kiertotalouden innovointia. 

Kuva: Pixabay

Lahden menestyksessä nousee vahvasti esille eri alan toimijoiden saumaton yhteistyö sekä yritysten, koulujen ja asukkaiden mukaan ottaminen päätöksentekoon ja ilmastotoimiin. Yhteisöllistä toimintaa on kannustettu erilaisten viestintäprojektien ja työpajojen avulla, kestävien toimintamallien tuomisella varhaiskasvatukseen, sekä antamalla kaupunkilaisille merkittävää päätösvaltaa maankäytön, kaupunkirakenteen ja budjetoinnin suunnittelussa. Lahdessa on myös otettu käyttöön henkilökohtainen liikkumisen päästökauppa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa, mahdollistaen henkilökohtaisten päästöjen seurannan ja vähentämisen. Tämä toimii puhelimelle ladattavalla sovelluksella, joka laskee jokaiselle käyttäjälle henkilökohtaisen päästöbudjetin, tunnistaa automaattisesti käyttäjän liikkumismuodon ja näyttää siitä aiheutuvat päästöt. Jos henkilökohtainen päästöbudjetti alitetaan, käyttäjälle kertyy pisteitä jolla saa erilaisia alennuksia, tai jolla voi ostaa vaikka lipun uimahalliin. Tämä on kannustanut alentamaan henkilökohtaisia liikenteestä aiheutuvia päästöjä merkittävästi ja lisännyt kestävämpien liikkumismuotojen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä. Sovellusta on myös mahdollisuus tulevaisuudessa kehittää laajempaan henkilökohtaisten hiilidioksidipäästöjen laskelmointiin, kuten energiankulutuksen tai ruoankulutuksen päästöjen laskelmointiin. 

Lahti toimii mahtavana esikuvana Suomelle ja maailmalle näyttäen mitä on mahdollista saavuttaa kun kaikki kaupunkilaiset otetaan mukaan ilmastotoimiin ja kun yhteinen päämäärä on selkeästi esillä kaikessa tekemisessä ja päätöksenteossa. Tämänkaltaisia aktiivisia toimia tarvitaan yhä lisää jotta globaalit ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta voidaan pysyä alle 1.5°C lämpenemisessä. 

(Lähteet: https://greenlahti.fi/lahti.fi