Jos koti muuttuu loukuksi?

Jo sanana asuntoloukku on melko ahdistava. Asuntoloukku on tilanne, jossa oma koti on muuttunut riippakiveksi ja vanginnut omistajansa tilanteeseen, josta ei tunnu olevan pois pääsyä. Mutta mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme asuntoloukuista?

Yksinkertaistetusti asuntoloukulla tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen haluaisi muuttaa vanhasta asunnostaan, mutta vanhan asunnon arvo ei riitä kattamaan uutta asuntoa. Asunnon myyminen vaikeutuu, eikä vuokraajiakaan löydy. 

Asuntoloukut ovat pitkälti kaupungistumisen seurausta. Kaupungistuminen tarkoittaa kiihtyvää muuttoliikettä kaupunkeihin ja se on nähtävissä niin muualla maailmassa kuin Suomessakin. On ennustettu, että globaalisti kaksi kolmasosaa kaikista ihmisistä asuu kaupungeissa vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkeihin muutetaan useimmiten työn tai opintojen perässä. Suomen ikääntyvän väestörakenteen vuoksi väestö vähenee maaseudulla ja haja-asutusalueilla. 

©Unsplash

Asuntojen hintaero kasvaa erityisesti pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä, sillä kysyntä muuttovoittoalueilla luonnollisesti aiheuttaa hintojen kasvua ja vastaavasti muualla asuntojen arvo alenee. On laskettu, että jopa kolme miljoonaa suomalaista asuu alueella, jossa asunto-omaisuus menettää arvoaan. Asunnonomistaja saattaa löytää itsensä tilanteesta, jossa asunto haja-asutusalueella ei mene kaupaksi, mutta esimerkiksi eläkepäiviä ajatellen olisi hyvä pystyä muuttamaan lähemmäksi palveluita tai pienempään asuntoon. 

Joskus asuntoloukun purkaminen edellyttää asunnon purkamista. Tässä kohtaa Trifami 3D Oy astuu kuvaan. Trifami 3D:n ideana on uusiokäyttää purettu materiaali ja antaa sille uusi elämä. Tässä säästetään rakennus- ja logistiikkakustannuksissa sekä kaatopaikkamaksuissa. Materiaalin uusiokäyttö mahdollistaa edullisempien talojen tuottamisen asiakkaille. Kun Trifami 3D purkaa ja prosessoi purkumateriaalin, ovat kokonaiskustannukset arviolta 30 % pienemmät. Tämä auttaa ihmisiä pääsemään irti asuntoloukuistaan, jolloin he voivat rakentaa uuden kotinsa paikkaan, joka sopii heidän elämäntilanteeseensa paremmin.