Arvolähtöinen yritys

Millaiseksi yritykseksi Trifami 3D identifioituu? Tämä kysymys tulee vastaan useammin ulkoa päin, mutta pohdimme asiaa myös organisaatiomme sisältä käsin. Identiteetti koostuu sen jokaisessa yhteydessä monista eri osa-alueista; olemus, luonne, arvot, tarkoitus ja vaikutuksellisuus. Me Trifamilaiset identifioidumme vahvasti arvolähtöiseksi yritykseksi, jossa kiertotaloutta tukeva rakentamisen tuotanto on vihreä avain kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Tarkemmin sanottuna haluamme yrityksessämme kehittää rakennusteollisuutta ekologisesti ja innovatiivisesti luomallamme ekosysteemillä, joka hyödyntää olemassa olevan purkumateriaalin mahdollisimman tehokkaasti ja valmistaa rakennuksia uusien teknologioiden avulla yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Tärkeimpiä arvojamme ovat: 

 • Ekologisuus – maapallon kuormituksen vähentäminen on toimintamme kulmakiviä
 • Yhteisöllisyys – toimintamme perustuu erilaisten osaamisalojen ja ideoiden yhdistämiseen 
 • Vastuullisuus – meillä on omatunto ja kannamme vastuuta sekä ympäristöstä että ihmisistä 
 • Myönteisyys – suhtaudumme haasteisiin rakentavasti ja pyrimme löytämään ratkaisuja synkistelyn sijaan 
 • Kehitys – uudet ideat, teknologiat ja prosessit mahdollistavat toimintamme, jonka kautta edistämme paremman huomisen rakentumista 
 • Tasa-arvo – pyrimme ratkaisemaan haasteita globaalilla tasolla koko ihmiskunnan hyväksi 
 • Ihmisyys – käytämme ihmisten luomaa teknologiaa ja ideoita ihmisiä varten 
Kuva: Josefiina / Trifami 3D

YK eli Yhdistyneet kansakunnat on listannut monien muiden tahojen tavoin omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Seuraavassa on lista kaikista YK:n tavoitteista, joista löytyy paljon yhteistä myös Trifami 3D:n tavoitteiden ja toiminnan kanssa. Teemme jatkuvasti töitä kansainvälisten yhteyksien luomisen eteen ja olemmekin saavuttaneet niitä jo hyvin. 

 • Ei köyhyyttä 
 • Ei nälkää 
 • Terveyttä ja hyvinvointia 
 • Hyvä koulutus 
 • Sukupuolten tasa-arvo 
 • Puhdas vesi ja sanitaatio 
 • Edullista ja puhdasta energiaa 
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 
 • Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuuria 
 • Eriarvoisuuden vähentäminen 
 • Kestävät kaupungit ja yhteisöt 
 • Vastuullista kuluttamista 
 • Ilmastotekoja 
 • Vedenalainen elämä 
 • Maanpäällinen elämä 
 • Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta 
 • Yhteistyö ja kumppanuus 

Lähde: Finnpartnership

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet painottavat sitä, kuinka yksityisen sektorin kannattava liiketoiminta on täydentävä voima maailmanlaajuisessa kehitysavussa. Globaali kehitys siis itsessään on yrityksille erityinen mahdollisuus. Finnpartnership onkin hyvä esimerkki sellaisesta yhteistyöstä, jonka avulla Trifami voi omia tavoitteitaan saavuttaa. 

Meillä Trifami 3D Oy:ssa tuotanto ja kova liiketoiminta kohtaavat ihmisyyden sen moninaisuudessaan ja pehmeät arvot toimintamme taustalla.