Trifamilaiset esittäytyy osa 5

Kuka on Laura? 

Laura Salo on Etelä-Pohjanmaalta varttunut, sittemmin jyväskyläläistynyt ja osittain myös hattulalaistunut palveluliiketoiminnan asiantuntija. Trifamissa Laura toimii johdon assistenttina ja vastaa osaltaan kirjanpitoaineistojen dokumentoinnista, kokousjärjestelyistä ja -kirjauksista, SharePoint-ympäristön ylläpitämisestä ja toimii yhteyshenkilönä eri tiimien välillä. 

Laura on suorittanut matkailu- ja ravitsemusalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, ja hän työskentelee tällä hetkellä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa palveluliiketoiminnan asiantuntijana. Suurimman osan aikaisemmasta työurastaan Laura on tehnyt ruoanvalmistuksen parissa erilaisissa ammattikeittiöissä, joten sitä kautta vastuullisuuteen ja kierrätykseen liittyvät teemat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi. 

Ruoka- ja ravintolapalveluiden vastuullisuuden ja siihen liittyvien tekijöiden tuntemuksesta on hyötyä myös Trifamilla työskentelemisessä. Vaikka toimialat ovat toisiinsa nähden hyvin erilaisia, vastuullista liiketoimintaa ajatellen molemmilla aloilla on sama tahtotila ja tarve kehittää toimintaansa jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan. 

”Vastuullisuuden lisäämiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja ja niiden ennakkoluulotonta kokeilemista riippumatta siitä, puhutaanko ruoka- ja ravintolapalveluista vai rakentamisesta. Jokainen toimiala voi osaltaan olla mukana rakentamassa parempaa huomista.” 

Laura uskoo, että vastuullisuuden rooli liiketoiminnassa tulee jatkuvasti korostumaan. Asiakkaat ja rahoittajat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota yrityksen vastuullisuuteen liiketoiminnassa -olipa kyseessä sitten ruoka tai rakentaminen. Vastuullisen liiketoiminnan avulla on mahdollista myös tuottaa lisäarvoa sekä yrityksille että asiakkaille ja saada kilpailuetua muihin toimijoihin verrattuna.