Rakentamisen uusi ekosysteemi on täällä

Keväällä 2018 Hämeenlinnan keskustan ytimessä, torin laidalla sijaitsevassa toimistohuoneistossa kolme kokenutta yrittäjää perusti Trifami 3D Oy:n – start up -yrityksen, jonka tarkoitus on luoda täysin uudenlainen rakentamisen konsepti. Innovaatio ja idea Trifami 3D:n taustalla oli kuitenkin syntynyt jo vuosia aikaisemmin rakennusyrittäjä Timo Sollon mielessä ja hautunut siellä hiljalleen monimuotoiseksi kokonaisuudeksi, jonka oli aika päästä päivänvaloon. Kun Timo sitten päätti kertoa ideastaan ja kunnianhimoisista visioista siihen liittyen, Reetta-Maria Tolonen-Salo ja Harri Hildén kuuntelivat – ja pian heidän silmiinsä syttyi sama innostus. Aika oli kypsä Trifamille ja kunnianhimoiselle matkalle kohti rakentamisen tulevaisuutta.

Rakennusteollisuus on jo pitkään toistanut vanhoja kestämättömiä toimintamalleja, vaikka ympäröivä maailma vaatii jatkuvasti muutosta ja sopeutumista. Tiesitkö, että pelkästään betonin sideaineen sementin valmistaminen aiheuttaa 5 % maailman CO₂ -päästöistä eli enemmän kuin lentoliikenne? Betoni on yksi yleisimmin käytetyistä rakennusmateriaaleista ja sen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Eikä betoni todellakaan ole ainut rakennusteollisuuden ongelma. Toimiessaan kymmeniä vuosia korjausrakentamisen ja myöhemmin myös uudisrakentamisen parissa, Timo on kiinnittänyt huomiota moniin ongelmakohtiin: rakennusjätettä syntyy valtavia määriä, mutta sen kierrättäminen ja hyödyntäminen on edelleen hyvin alkeellista. Rakennusmateriaalien valmistaminen ja kuljettaminen aiheuttaa valtavasti päästöjä ja samalla erilaiset raaka-aineet hupenevat maapallolta. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat sääilmiöt ovat asettaneet rakentamiselle uusia haasteita ja vaatimuksia. Lisäksi erityisesti haja-asutusalueilta ja muuttotappiokunnista löytyy lukuisia purkukuntoisia rakennuksia, jotka eivät käy kaupaksi ja joiden purkaminen on kallista. Seurauksena kiinteistöjen omistajat joutuvat asuntoloukkoon. 

Rakennusalaa leimaavat vanhentuneet ja pinttyneet toimintatavat, eli tapa tehdä asioita niin kuin ne on aina tehty. Ala laahaa jäljessä, eikä vastaa riittävällä tasolla muuttuvan maailman haasteisiin. On hyväksyttävä, että kaikista alaan liittyvistä ongelmista ei tulla koskaan pääsemään eroon. Rakentamista ei voi korvata: sitä on aina tarvittu ja tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa. 2020-luvulla meidän on kuitenki vihdoin aika tarttua toimiin, joilla voimme kehittää rakennusteollisuutta ja rakentamista kestävämpään suuntaan. Trifami 3D on ottanut tämän haasteen vastaan ja haluaa toimia edelläkävijänä osoittaen, että teoilla on vaikutusta ja muutos on mahdollinen.

Ratkaisumme on yhdistelmä hurjaa, pellepelotonmaista kekseliäisyyttä, uusia teknologiota ja oikeita kumppaneita. Idean perusajatus on yksinkertainen: puramme huonokuntoiset rakennukset ja hyödynnämme aikaisemmin usein käyttökelvottomaksi jääneen purkumateriaalin uusiorakentamiseen. Miten purkubetonista sitten saadaan uusiobetonia ja uusiobetonista rakennus? Oikeanlaisella betonireseptiikalla ja liikuteltavalla 3D-tulostimella tietysti. Ratkaisu voi kuulostaa utopistiselta, mutta se on toteutettavissa. Prosessin kaikki palaset alkavat olla selvillä ja toteutus pilotointivaiheessa. Onnistumisen ytimessä on into, rohkeus kokeilla ja kyky yhdistää oikeita yrityksiä, ihmisiä ja osaamista.

Trifami 3D:n ratkaisu on rakentamisen uusi ekosysteemi, joka hyödyntää purkumateriaalia uudisrakentamisessa mobiilisti 3D-teknologian avulla. Tämä ydinteknologian ympärille rakentuva palvelukokonaisuus yhdistää saumattomasti toisiinsa oikeat kumppanit, uudet teknologiat ja kiertotalouden. Me Trifami 3D:llä olemme ymmärtäneet, että useita eri osaamisalueita ja osaajia yhdistämällä on mahdollista saavuttaa jotain suurta. Yhteistyö- ja kumppaniverkostomme kasvaa jatkuvasti uusilla edelläkävijöillä ja uudistajilla. Meitä yhdistää tahto kehittää rakentamista kokonaisvaltaisesti ottamalla vastuuta prosessin jokaisesta vaiheesta, ihmistä unohtamatta.

Tulevaisuudessa Trifami 3D on maailmanlaajuisesti toimiva rakennusalan uudistaja, jolla on ratkaisuja globaaleihin haasteisiin: yritys on kehittänyt tavan luoda purkubetonista uusiobetonia ja sillä on toimiva tekniikka uusiobetonin hyödyntämiseen rakennusten 3D-tulostamisessa. Trifami 3D:n ekosysteemin avulla yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt pääsevät vanhoista huonokuntoisista rakennuksista eroon ja voivat saada uusia tilalle – sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. 

Tervetuloa mukaan seuraamaan meidän matkaa!