Muuttoliikkeet tulevaisuuden muovaajina

Muuttoliikkeellä tarkoitetaan väestön pysyvää siirtymistä alueelta toiselle. Ihmiset ovat liikkuneet aina – jolleivat olisi, ei maapalloa olisi kokonaan asutettu. Väestö liikkuu niin valtioiden sisällä kuin niiden rajojen ylikin. 

On mahdotonta purkaa palasiksi muuttoliikkeiden moninaisia syitä, mutta yksinkertaisesti voidaan ajatella että muuttoliikkeiden taustalla on lähtöalueelta pois työntäviä ja tuloalueella vastaavasti väkeä puoleensa vetäviä tekijöitä. Muuton taustalla on usein ajatus siitä, että tuloalueella on enemmän mahdollisuuksia kohottaa elämänlaatua. Tämä tapahtuu esimerkiksi työpaikan tai opintojen avulla. Sosiaalisilla tekijöillä on myös merkittävä vaikutus yksilön muuttopäätöksiin. Usein koetaan, että mahdollisuuksia elämänlaadun nostamiseen on eniten kaupungeissa, jonne voimakkain muuttoliike on suuntautunut jo pitkään. 

Kaupungistuminen on globaalisti merkittävä ilmiö. Kaupungistumisella tarkoitetaan yhteiskunnallista prosessia, jossa kaupungeissa asuvan väestön määrä kasvaa. On ennustettu, että globaalisti kaksi kolmasosaa kaikista ihmisistä asuu kaupungeissa vuoteen 2030 mennessä. Suomen kaupungistumisaste on arvioitu olevan jopa 86 %. Kaupungistumisella on myös kääntöpuolensa: esimerkiksi kehitysmaissa infrastruktuuri ei pysty kantamaan muuttavaa väestöä, vaan kaupungin ympärille rakentuu slummeja. Suomessa kaupungistuminen aiheuttaa esimerkiksi maaseudun autioitumista. Yksilöille kaupungistuminen aiheuttaa asuntomarkkinoilla asuntoloukkuja, josta olemme kirjoittaneet aikaisemmin blogisamme. On arvioitu, että Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Turku ja Tampere. 

Muuttoliikkeet voivat johtua myös esimerkiksi aikaisempien asuinalueiden asumiskelvottomuudesta, joka voi olla seurausta esimerkiksi äkillisistä luonnonkatastrofeista. Tällaiset äkilliset muutokset tuhoavat pahimmillaan tuhansien ihmisten asunnot hetkessä. Tällaisessa tilanteessa on pystyttävä tuottamaan nopeasti edullisia asuntoja. Trifami 3D:n teknologia olisi erinomainen lisä vastaamaan tällaiseen kysyntään ja ratkaisu saattaisi omalta osaltaan joissakin tapauksissa jopa lieventää muuttopainetta. Muuttoliikkeitä tulee joka tapauksessa aina olemaan ja on tärkeää, että muuttovoittoalueilla pystytään tuottamaan ekologisia ja edullisia asuntoja. Myös tähän betonin 3D-tulostaminen on tulevaisuuden ratkaisu.